A világelső vízszintezhető gömbfej
ÜDVÖZÖLJÜK
Belépés / Regisztráció

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Tájékoztató adatok

Cégünk elérhetőségei:

Uniqball WebShop áruházat üzemelteti:
Uniqball Kft.
1061 Budapest, Andrássy út 10, I. em 13

Cégjegyzékszám: 01-09-952864
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23098529-2-42
Közösségi adószám: HU23098529
Bankszámlaszám: (HU65) 10702404-68294511-51100005
Adatkezelői nyilvántartási szám: NAIH-73840/2014

Tel.: 06-70-427-7776
E-mail: info@uniqball.eu

Ügyvezető: Novák Viktor
E-mail: office@uniqball.eu

Vevőszolgálat: 6728 Szeged, Dorozsmai út 35

Postázási cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 35
Lovászné Barabás Kinga Tel.: 06-70-427-7776
E-mail: info@uniqball.eu
Vevőszolgálat nyitva tartása: Hétfőtől – Péntekig: 09:00-tól 17:00-ig

A tárhelyet biztosító szolgáltató neve: Silicon Dreams Kft.,
Székhelye: 6000 Kecskemét, Kőhíd utca 12. I/1
Elérhetősége: 06-70.334.9787, info@silicondreams.hu

2. Vevőszolgálat

A Vevőszolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a vevők részére:

A termékek kiszállítása (a szállítás Budapesten és vidéken is hétfőtől-péntekig történik),
A vevői észrevételek kezelése,
Reklamációk kezelése
Regisztrációk kezelése,
A megrendelések feldolgozása (hétfőtől-péntekig),
Információk szolgáltatása,
Akciók kezelése, a regisztrált felhasználók értesítése,
A uniqball.hu oldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti. A uniqball.hu oldalainak frissítése naponta történik.

3. Regisztráció

A uniqball.hu webáruházban csak regisztrált vásárló vásárolhat.
A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen ÁSZF-et elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A Uniqball Kft. jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon (pl. nincsenek feltüntetve a szállításhoz szükséges adatok), vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Uniqball Kft. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor írásban, a vevőszolgálatnak küldött email útján megszüntetheti.

A regisztrált felhasználó a "Bejelentkezés" ablakban a felhasználó nevének és jelszavának helyes beírása után a saját adatait, szállítási adatait módosíthatja illetve törölheti. Amennyiben a belépéshez szükséges adatait elfelejtette, az "Elfelejtett jelszó" menüpont alatt új jelszót igényelhet, melyet a regisztráció során megadott e-mail címre küld el a rendszer a vásárló részére.

A felhasználó a regisztráció során igényét fejezheti ki a hírlevelekre való feliratkozásra az erre irányzott mező bejelölésével.

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.

A regisztrált felhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.

A regisztráció a vevő és a Uniqball Kft. közötti távollévők között kötött szerződésnek minősül melynek nyelve magyar. A szerződés csak elektronikusan kerül iktatásra, annak másolatát az info@uniqball.com-ra küldött erre irányuló kérésére a Uniqball Kft megküldi neki.

Jelen szerződés a következőképp szüntethető meg:

A vevő kérésére, amennyiben eláll vásárlási szándékától
A vevő kérésére a jótállási és szavatossági idő lejártával, adatainak törlését kérve

Jelen szerződés módosítása csak a Felek kifejezett megállapodása alapján történhet.
A Uniqball Kft fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et szükség esetén módosítsa, így elképzelhető, hogy újbóli vásárlás esetén ez némely potnban eltér az előzőleg elfogadott szerződéstől. Kérjük minden alkalommal figyelmesen olvassa el!

4. A termékekről

A uniqball.hu kizárólag új termékeket értékesít.

A Uniqball Kft. az alábbi termékcsoportok kereskedője: fényképészeti segédeszközök

A termékleírás tartalmazza:

 • a termékkategóriát
 • a termék alapadatait, használati javaslatot
 • a vételárat, mely 1 db termékre vonatkozik és tartalmazza az ÁFÁ-t is, a vételár alatt, zárójelben olvasható annak bontása nettó ár plussz áfa formájában
  a használati útmutatót.

A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termék adataiban a változás joga fenntartva. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság és garancia

A szavatossági igény a kifizetést igazoló bizonylattal vagy az Ön címére elektronikusan elküldött jótállási jeggyel érvényesíthető.

5.1. Kellékszavatosság

Ön a Uniqball Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Uniqball Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. Termékszavatosság

A termék hibája esetén Ön az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak vagy forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3. Jótállás (garancia)

Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján a Uniqball Kft az UBH35 és UBH45 típusú gömbfejekre, illetve a webáruházban rendelhető platnikra és befogókra jótállást vállal.
A jótállás időtartama 1 év, a gömbfejeknek a Uniqball Kft webáruházában történő regisztrálása esetén további 2 év.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Hogyan válthatja vissza vagy cserélheti ki megvásárolt termékét:

 1. Helyezze a terméket, karton dobozba.
 2. Helyezze mellé a vásárlást igazoló számlát és a visszaküldés okának leírását. Amennyiben a termék hibás, kérjük specifikálja a problémát.
 3. Postázáskor figyeljen arra, hogy a termék visszaküldéskor ne sérülhessen. A Uniqball Kft nem vállalja a felelősséget a csomag sérülése vagy elveszése esetén.
  Speciális vagy személyre szabott rendeléseket nem áll módunkban visszavásárolni!

Postázási cím:
Uniqball Kft Visszáru Részleg.
6728 Szeged, Dorozsmai út 35

 

 

Hiányos, vagy sérült kézhez vétel esetén ez irányú észrevételét kérjük 3 munkanapon belül jelezze!

Garanciális igényét az alábbi esetekre nem érvényesítheti:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy
annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a
használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- a termék szakszerűtlen és/vagy a termék forgalmazó által ismertetett használati céljához és lehetőségeihez képest szükségtelen módosításokon ment keresztül
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen
kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás Speciális vagy személyre szabott rendeléseket nem áll módunkban visszavásárolni!

A termék visszaküldésének postai díja a vevőt terheli.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.
Jogvita esetén Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

6. Megrendelés

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék alatti kosár gombra kattintva lehet feladni a megrendelést, a kosár tartalma sorra klikkelve megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát.

Kosárból a termék törlése az adott termék ára alatt lévő "Mindent kirak" nyomógomb, illetve a megrendelt termék darabszáma mellett lévő "-1" nyomógombra való klikkeléssel lehetséges.

Ezt követően a célország és kívánt fizetési mód kiválasztása után, a “Fizetés indítása” gombra kattintva megjelennek az Általános Szerződési Feltételek, melyeknek figyelmes elolvasását követően az “Elfogadom és folytatom a fizetést” gombra klikkelve lehet eljutni a Megrendelés oldalra, ahol megadható, módosítható a számlázási, szállítási cím, telefonszám, kért szállítási időpont, és lehetőség van egyéb közlemény megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán megjegyzésként. Az adatok megadását követően már csak a megrendelés elküldését kell jóváhagyni.

A megrendelés elküldése után a vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott vevőszolgálatunkhoz. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.

A megrendelést a Uniqball Kft. vevőszolgálata visszaigazolja.
Amennyiben Ön 48 órán belül nem kap visszaigazolást a megrendelésről, akkor mentesül az ajánlati kötelezettsége alól, így nem köteles az árut átvenni, annak értékét visszaigényelheti. Ez irányú döntéséről kérjük tájékoztassa a Vevőszolgálatot.

7. A vásárlástól való elállás joga

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is.

A vevő az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól aKormány 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló törvény szerint. .

Ez esetben kérjük az alábbiak szerint küldje vissza az árut:

 • Újszerű állapotában, az eredeti sértetlen csomagolásban alábbi címünkre
 • Az áruház oldaláról letölthető, vagy az info@uniqball.eu-ra írt kérés alapján megküldendő kitöltött elállási nyomtatvánnyal,vagy egyéb írásos nyilatkozattal együtt, mely elállási döntését tartalmazza

Figyelem!

 • A vásárló köteles a fent említett 14 napon belül levélben vagy e-mail-ben értesíteni a Uniqball Kft-t elállási szándékáról
 • A vásárló felelős a termék visszaküldéséért, ezért javasoljuk, hogy nyomonkövetési lehetőséget biztosító szállítást válasszon
 • Az áru visszaküldésével járó szállítási költség a vevőt terheli
 • A vásárlót csak a termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel
 • Vásárlásának értékét az elállási nyomtatvány/nyilatkozat kézhezvételétől számított legkésőbb 14 napon belül megtérítjük Önnek
 • A kifizetett összeg megtérítése azon a módon történik, ahogy a kifizetésre sor került, kivéve ha Ön másképp kéri
 • A visszatérítésre akkor kerülhet sor, amikor a visszaküldött termék megérkezik a Uniqball címére, vagy amikor Ön mindent kétséget kizáróan bizonyítja, hogy azt elküldte, addig a Uniqball Kft-nek jogában áll visszatartani a vásárlás értékét
  Elállására vonatkozó nyilatkozatát és/vagy a megrendelt terméket az alábbi címek egyikére kérjük megküldeni:
  e-mail: info@uniqball.eu – a tárgy mezőben kérjük az “elállási nyilatkozat”-ot megjelölni
  Postacím:
  Uniqball Kft
  6728 Szeged, Dorozsmai út 35.

8. Szállítás

A szállítás Budapesten és vidéken is hétfőtől-péntekig kérhető.

A megrendelt termékek kiszállítását alvállalkozókon keresztül vállalja a Uniqball Kft.

Rendelését akkor tudjuk teljesíteni, ha az eléri a minimum 2.000 forint értéket. 

Az itt szereplő szállítási feltételek csak internetes megrendelés esetén érvényesek.
A szállítási mód, kizárólag házhozszállítás lehet (hétfőtől-péntekig 8.00-17.00 óráig), személyes átvételre nincs mód.

A megrendelés módosítására a megrendelés leadása után már nincs lehetőség.

A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét és a annak átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé.

Amennyiben a vevő a kiszállított terméket nem veszi át, az ismételt kiszállítás költsége őt terheli, amit a Uniqball Kft által utólagosan kiállított számla alapján tud kifizetni.

A fenti szállítási feltételek kizárólag a webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek.

Az első kiszállítás költségét a 60.000 forintot meghaladó vásárlások esetén a Uniqball Kft vállalja.
Amennyiben a rendelés értéke nem éri el a 60.000 forintot, akkor a szállítás díja a vásárlót terheli, melynek összege 990 forint.
A csomagküldés díját a rendelés értékével együtt a Uniqball Kft fogja Önnek kiszámlázni.
Amennyiben Ön külföldről szeretne rendelni, akkor kérjük látogasson el a www.uniqball.com (Amerikai Egyesült Államok esetén) vagy a www.uniqball.eu (az AEÁ és Magyarország kivételével bármely ország) webáruházunkba.

A kiszállítás határidejét a Uniqball Kft legkésőbb 30 napra tudja vállalni.

9. Számlázás, fizetési módok

A számlát minden esetben a Uniqball Kft. állítja ki.
A megrendelés a számlázási érték egy összegű, előre történő kifizetésével, annak a bankszámlánkon való megjelenésével válik érvényessé.
A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • PayPal-on keresztül
 • bankkártyával,
 • előre átutalás, a Uniqball Kft. számlaszáma: 10702404-68294511-51100005

PayPal-on keresztül történő fizetés esetén az áruházban feltüntetett termékáron felül további 2% kerül kiszámlázásra, kezelési költség formájában.
Példa PayPal-os fizetés esetén:
Amennyiben a vásárló által választott termék/termékek ára 150.000 Forint, akkor a fizetendő összeg kiszámítása a következőkéép történik:
150.000*1,02

10. Bankkártyás fizetés

A Uniqball Kft. internetes áruház részére a CIB Bank Zrt. biztosítja a kártya elfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az CIB Bank fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Uniqball Kft. áruház oldalán. A Uniqball Kft. internetes áruháza az Ön kártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége, kérjük, készítse elő kártyáját:

 • Kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám)
 • Lejárati dátum: (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám)
 • Érvényesítési kód: (a kártya hátlapján az aláírás panelen található számsor utolsó három jegye) (CVV2, vagy CVC2) Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni.

Áruházunkban az alábbi kártya típusokkal fizethet:
Visa (dombornyomott)
MasterCard (dombornyomott)
American Express (dombornyomott)
Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően – ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet internetes áruházunkban Electron kártyájával. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz.

11. Adatvédelem

Adatkezelő neve: Uniqball Kft
Adatkezelő címe: 1061 Budapest, Andrássy Út 10, I. em 13
Adatkezelő e-mail címe: info@uniqball.eu

A kezelt adatok köre:
A Felhasználó által megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név, jelszó, név, cím, szállítási cím, telefonos elérhetőség, vásárlásának adatai és annak időpontja.
A rendszer használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A szerveren anonim adatokat rögzítésére is sor kerül, melyek többek között a hivatkozó weboldal címe, az oldal elhagyását követően felkeresett oldal címe, valamint a regisztrálatlan látogatók IP címe. Mindeközben személyes adatok rögzítésére nem kerül sor.
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat Adatkezelő mindaddig rögzíti, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Adatkezelő bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

Az adatkezelés célja: a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis, kezelése, építése, e-mail címek gyűjtése, hírlevelek küldése
A Felhasználó által megadott azonosító adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges adatok gyűjtése rendelkezésre állásának biztosítása. A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok felhasználhatóak Adatkezelő általi statisztikakészítéshez.
Az adatokat az Adatkezelő a megrendelésekkel és egyéb tranzakciók feldolgozásával kapcsolatos kommunikáció során használja fel (Magyar Posta, GLS, DHL vagy egyéb, a szerződés teljesítésében részt vevő partnercég számára). Az Adatkezelő partnerei a teljesítéshez szükséges, a Uniqball által átadott adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni
A hírlevélre való feliratkozás által az adat gazdájának lehetősége nyílik promóciós és egyéb tájékoztató vagy reklám célű informaciókról való értesülésre, azoknak igénybe vételére.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő csak a fentebb meghatározott konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjt információkat. Az információt e konkrét céltól eltérő célból nem lehet újból felhasználni. Az adatkezelő nem adja ki a Felhasználók személyes vagy személyhez fűződő adatait direkt marketing célokra.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett határozott, önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: visszavonásig
A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg a Felhasználó a jelen Feltételek szerint nem kéri azok törlését. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az Adatkezelő az adatokat.
Az adatkezelés időtartama a Felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében addig tart, amíg az Adatkezelő által biztosított leiratkozási lehetőséggel a Felhasználó nem él.
A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 3 évig tárolja a rendszer az adatokat.

Személyes adatok törlése:
A törlési igényt e-mailben az info@uniqball.eu címre kell eljuttatni. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli a kért adatokat.

Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat az Európai Unió területén kerülnek tárolásra, illetve kezelésre.

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy megválasztása, mint üzemeltetése során törekszik arra, hogy a kezelt adat:

a) csak az illetékes munkakört betöltő személyek számára legyen elérhető
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során törekszik megőrizni

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.
A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelem e-mailben az info@uniqball.com címre nyújtható be, amelyre az érintett a Adatkezelőtől 8 munkanapon belül választ kap. A Felhasználók kérhetik adataik törlését,

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Definíciók:

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

15. Jogérvényesítési lehetőségek:

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére a uniqball.hu, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.
A uniqball.hu.hu a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A uniqball.hu a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A uniqball.hu – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A uniqball.hu az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A uniqball.hu az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu

Hatályos jogszabály: 2011. Évi CXII.törvény

12. Kapcsolatok

Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a Uniqball Kft.-nek. A Uniqball Kft.-t továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

13. Felelősségkorlátozás

A uniqball.hu-on keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Uniqball Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
az információtovábbítási késedelemből adódó,vírusok okozta,
szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A Uniqball Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és kerül felszámításra.

14. Szerzői jogok

A Uniqball Kft.weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Uniqball Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

15. Érvényesség

A jelen ÁSZF-ben foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

16. Panaszkezelés módja

Amennyiben panasza van a Uniqball Kft termékeire, vagy szolgáltatásaira, akkor kérjük azokról mielőbb értesítse a vállalkozás Ügyfélszolgálatát, hogy a lehető legrövidebb időn belül orvosolhassuk. A vállalkozás köteles a panaszairól jegyzőkönyvet venni fel és azt ha lehetősége van rá, a lehető legrövidebb úton megoldani.
Amennyiben nincs megelégedve a Uniqball Kft által kínált megoldással, úgy a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat, melynek székhelye a 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. cím alatt található (http://www.bekeltet.bkik.hu/6-Elerhetoseg) , e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: 06 (1) 488 21 31.


FIZETESI MÓDOK:

Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

Üdvözöljük a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működő Webáruházunkban!

Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit, a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

A biztonságról

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Elfogadott kártyák

A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

Fizetés lépései

 1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
 4. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.